PRAESIDIUM 2016-2017

Praeses: Xeno De vriendt
Vicepraeses: Yannick Verhagen
Penning: Laure Van den Hooff
Secretaris: Magalie Meeus
Ontspanning: Nick Van Deun
Cantor: Gregory Vandermeiren
Webmaster: Lennert Kenis
Schachtentemmer: Lotte Van den Eynden

 

 

< 2015-2016      2017-2018 >